Privat Sales

Privat Sales – Art Galerie

Hieronder enkele kunstwerken die in onze Privat Sales zijn opgenomen, Red Mosquito heeft het exclusieve recht om deze on behalf of onze particulieren consigners te koop aan te bieden. Uiteraard is een geplaatst en verstuurd aankoop een rechtsgeldig bindend contract. U kunt natuurlijk eerst het kunstwwrk komen bekijken, gaarne hiervoor een een afspraak te maken.