Kopen/Verkopen


Bij Veilinghuis Red Mosquito combineren wij veilingen van speciale objecten met een persoonlijke aanpak. We houden ervan om tijd en aandacht aan u als koper en verkoper te geven, alsook aan  de schilderijen die we verkopen cq veilen.

Kopen : Voorafgaand aan de veiling wordt door het veilinghuis de mogelijkheid geboden voor  gegadigden om de objecten te komen bekijken, nu vanwege de COVID-19 is het echter NIET mogelijk om tijdens de openingstijden langs te komen, maar hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt via de Email. Wij bieden u ook de mogelijkheid om een conditierapport aan te vragen of wenst u een afbeelding van een voorwerp te willen ontvangen, dan kunt u daarvoor ten allen tijde een E-mail sturen. op de webpagina Live Bieden kunt u  meer lezen over bieden en het aankopen van een kunstwerk / object

LIVE bieden : Red Mosquitro bied u de mogelijkheid om LIVE via internet deel te deel nemen aan de veiling. U dient zich daartoe minimaal een paar uur voor het begin van de veiling in te schrijven via de live bieden-pagina op de website van Invaluable.com / ons  veilinghuis. Vervolgens kunt u de veiling via het internet volgen en daaraan rechtstreeks als bieder deelnemen. Aan het live meebieden via Invaluable.com internet zijn extra kosten verbonden nl. 5% excl. BTW.

De aankoopprijs bedraagt het hamerbedrag vermeerderd met  25 % commissie excl BTW, indien van toepassing wordt het hamerbedrag ook verhoogt met VOLGRECHT. Afhankelijk van de hoogte van het hamerbedrag wordt als volgt aan de koper commissie in rekening gebracht. Alle biedingen die u uitvoert zijn onherroepelijk. Omschrijvingen zijn niet sluitend, u dient vooraf uw eigen oordeel te vormen over het kavel.

Red Mosquito BV hanteert een commissie percentage van 25% (excl btw) De faktuur van de aangekochte goederen dienen binnen 1 week betaald te worden, ten behoeve van het afhalen van de goederen dient een afspraak gemaakt te worden, indien u wenst kan Red Mosquito  de aangekochte en betaalde goederen aan u versturen – aangetekend en verzekerd. Afhalen is ook een optie maar vanwege COVID-19 dient er eerst een afspraak gemaakt te worden

De gekochte goederen dienen binnen 3 dagen te worden betaald. Voordat u de goederen afhaalt dient de betaling binnen te zijn op onze bankrekening NL04 KNAB 0402 7911 69 t.n.v. RED Mosquito BV. Let Op !  Niet afgehaalde goederen worden na 5 dagen op kosten van de koper in opslag gegeven. (5 euro per dag).


Verkopen :  Red Mosquito BV. heeft al meer dan 30 jaar ervaring in de kunstwereld en dan met name in de beeldende kunst  nl. Schilderijen. Red Mosquito beschikt over een groot nationaal en internationaal netwerk aan kopers/verzamelaars en kunstliefhebbers. Red Mosquito heeft een zeer effectief verkooptraject en veilingmethodiek voor een effectieve verkoop van uw consignatie cq inzending meer dan miljoenen kunstliefhebbers bereikt wordt.

Indien u besluit om een schilderij te willen verkopen op een van onze veilingen kunt u contact met ons opnemen via de pagina – Online Taxatie – gaarne uw NAW gegevens invullen en uiteraard foto’s van het object uploaden en meesturen. Onze specialisten kunnen het object dan inspecteren en taxeren.  U krijgt na taxatie van het object een email of telefoontje om eventueel een afspraak te maken om het object in consignatie te geven aan ons veilinghuis om het object vervolgens te laten veilen op een van onze veilingen. Uiteraard wordt er een consignatie formulier opgemaakt met daarbij de gemaakte afspraken tussen u en het veilinghuis. indien u om welke reden dan ook niet in de gelegenheid bent om een foto te uploaden kunt u ook gewoon contact met ons opnemen via de E-mail of telefonisch ( 06-57755784)  waarbij dan een afspraak met u wordt gemaakt om het object aan huis te komen taxeren.  

Kosten : de Kosten voor een taxatie is geheel vrijblijvend, indien u besluit om het object te laten veilen dan zijn de kosten voor een succesvolle verkoop 15% van de hamerprijs, indien het object  NIET verkocht wordt dan zijn de kosten 15 euro voor administratie, verzekering en foto kosten. Indien het object niet op onze veiling verkocht wordt verzoeken wij u om een afspraak met ons te maken om het object af te halen, indien u niet in de mogelijkheid bent om het object te komen afhalen dan kunnen wij dit transport voor u regelen, zgn inhousing transport.

Minimum prijs instellen : Bij ons kunt u bepalen indien u een minimumprijs wilt instellen voor uw kunstwerk. Uiteraard taxeren en beoordelen wij en onze experts het object waar u een minimumprijs voor wilt instellen, ligt dit minimum in lijn met onze expertdan zal en kan het kunstwerk geveild worden met een minimumprijs die u wenst.

Indien onze experts van mening zijn dat de opbrengst / taxatie niet strookt met uw minimum bedrag dan zal onze expert in kwestie u mededelen dat het niet in beide belang is om het kunstwerk ter veiling aan te bieden.

Bij een succesvolle verkoop wordt het hamerbedrag onder inhouding van de 15% consignatiekosten, excl btw – zoals hierboven vermeld – binnen 21 dagen naar het door u aangegeven bankrekening overgemaakt.


Volgrecht / auteursrecht : Sinds 1 april 2006 is in Nederland het volgrecht van kracht. Volgrecht is het recht van de maker van een origineel kunstwerk om een klein percentage van de verkoopprijs te ontvangen bij doorverkoop van zijn werk via de professionele kunsthandel.

Percentage bij doorverkoop
Volgrecht geldt alleen bij doorverkoop van een kunstwerk, dus niet bij de eerste verkoop. De vergoeding betreft een percentage van de verkoopprijs. Hoe hoog dit percentage is hangt af van de prijs waarvoor het kunstwerk is doorverkocht. Hierbij geldt: hoe hoger de verkoopprijs, hoe lager het percentage. De vergoeding zal nooit hoger zijn dan 12.500 euro. De kunstenaar moet de nationaliteit hebben van een van de EU-landen (inclusief IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) of vast in Nederland wonen.

Er zijn ook gevallen waarin geen vergoeding verschuldigd is. Bij een verkoopprijs die niet hoger is dan 3000 euro, of bij verkoop binnen drie jaar na aanschaf rechtstreeks van de kunstenaar voor een verkoopprijs die niet hoger is dan 10.000 euro is geen vergoeding verschuldigd. Ook in de situatie waarin iemand niet handelt als professioneel kunsthandelaar en zijn schilderij zonder winstoogmerk verkoopt aan een museum is geen vergoeding verschuldigd.

De professionele kunsthandelaar is verplicht om aan de kunstenaar (of zijn vertegenwoordiger) informatie te verstrekken over de verkoopprijs en de datum van verkoop, zodat de volgrechtvergoeding kan worden vastgesteld. Hij hoeft niet door te geven aan wie het kunstwerk verkocht is. Veel binnenlandse en buitenlandse kunstenaars laten hun volgrecht incasseren via Pictoright, de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers.

Erven
De kunstenaar kan zijn volgrecht niet aan een ander overdragen, maar het kan wel worden geërfd. Met ingang van 1 januari 2012 kunnen ook erfgenamen van overleden kunstenaars het volgrecht uitoefenen. Wanneer het auteursrecht vervalt (70 jaar na het overlijden van de oorspronkelijke maker) vervalt ook het volgrecht.

Red Mosquito BV zal de wettelijk verplichte volgrecht-vergoeding verhalen op de koper en zorgdragen voor de financiële afwikkeling.
De volgrechtvergoeding wordt berekend vanaf €3.000,- over de verkoopprijs inclusief opgeld (exclusief BTW) en is samengesteld uit de volgende percentages:
> €3.000     – ≤ €50.000        4%
> €50.000   – ≤ €200.000     3%
> €200.000 – ≤ €350.000     1%
> €350.000 – ≤ €500.000     0,5%
> €500.000                               0,25%


Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze veilingen


 

Winkelwagen